logotyplogotyp
logotyp
headerbgbg1headerbgbg1
headerbgbg

Lasermerkintä


Baublys Laser GmbH on kehittänyt ja valmistanut lasermerkintälaitteistoja teollisuudelle 1970-luvun lopusta lähtien.
Tarjonta ulottuu yksinkertaisista käsikäyttöisistä asemista täysautomaattisiin, tuotantolinjoihin sijoitettuihin laitteistoihin, joissa yksityiskohtien mittaus ja tarkastus tapahtuu ennen ja jälkeen lasermerkinnän.​​​​​​​
​​​​​​​

Kuinka lasermerkintä toimii


Baublys Laser GmbH on kehittänyt ja valmistanut lasermerkintälaitteistoja teollisuudelle 1970-luvun lopusta lähtien.
Tarjonta ulottuu yksinkertaisista käsikäyttöisistä asemista täysautomaattisiin, tuotantolinjoihin sijoitettuihin laitteistoihin, joissa yksityiskohtien mittaus ja tarkastus tapahtuu ennen ja jälkeen lasermerkinnän.
 
Työkaluteollisuudessa on tänä päivänä vaikeaa tulla toimeen ilman lasermerkintää, koska tämä on pysyvä merkintä, ja jonka voi poistaa ainoastaan hiomalla (poikkeuksena CO2 laserin musta pasta, joka ei ole yhtä pysyvä).
Useimmat tänä päivänä toimitetuista lasereista ovat kuitulasereita, joiden aallonpituus on noin 1064 Nm. Tämä aallonpituus yhdessä kuituteknologian kanssa tekee tekniikasta huomattavasti tehokkaamman kuin vanhat, varaosia ja energiaa ahmivat lamppupumpatut laserit.
 
Laserin etuja on paljon, ja veisi liian pitkän ajan käydä kaikki läpi tämän tekstin yhteydessä.
Säteen läpimitta on 6 – 8 mm välillä ennen kuin se ohittaa kahdella peilillä varustetun skanneri-yksikön, toinen X:lle ja toinen Y:lle. Näitä peilejä käytetään galvaanisten moottorien toimesta, joiden erottelu ja tarkkuus on pienempi kuin 1 tuhannesosa (hieman riippuen siitä mitä tarkkuusetäisyyttä käytetään). Skanneri-yksikköä ja laseria (diodien päälle ja päältä sekä voimakkuus) ohjataan tietokoneohjelmalla, josta voidaan ottaa esille mitkä tahansa suunnitelmat, tai vaihtoehtoisesti tuottaa ne muista muodoista mahdollistaen näin kaiken tyyppisten tietomatriisien ja viivakoodien valmistamisen.
Skanneriyksikön jälkeen säde ohittaa fokusointilinssin, joka ohentaa säteen (noin 30 my:hyn) käyttääkseen sitä materiaalin työstämiseen, tai vaihtoehtoisesti värimuutoksen aikaansaamiseksi.
 
Säteen avulla täytetään teksti tai vaihtoehtoisesti kohde. Pinnan peittämiseksi, tehdään säteellä viivoitus/muodostetaan kuvio, säde voi liikkua noin 3000 mm/sek.
 
Muita aikaansaatavia merkintätyyppejä on hehkutus/värimuutos, joka tuottaa mustan kontrastin teräkseen pintaa vahingoittamatta. Tämä menetelmä vie hieman aikaa, koska materiaalia on lämmitettävä niin kauan, kunnes se muuttaa väriään.
Kaiverrus merkitsee pinnan muuttamista. Menetelmä voi tuottaa sekä tumman että vaalean merkinnän metalliseen materiaaliin.
Syväkaiverrus on periaatteessa useiden kaiverrusten toistoa. Hyvän 3D-tehosteen aikaansaamiseksi (2,5D jos ollaan tarkkoja) on oltava 3D-tiedosto, joka työstetään ohjelmallisesti. Ohjelma jakaa 3D-tiedoston eri kerroksiin, jotka tämän jälkeen tuotetaan laser-ohjelmaan. Tämä ajaa joka kerroksen 2D-kaiverruksena, jolloin tulos on loistava. Tätä menetelmää voi käyttää hienojen struktuurien luomiseksi suoraan työkaluun, tai vaihtoehtoisesti paljastaa kipinäelektrodit grafiitista tai kuparista.
 
Kohteen tai tekstin merkitsemiseen kuluva aika riippuu seuraavista tekijöistä: miten suuren pinnan kohde vaatii (miten paljon siitä pitää täyttää), sekä minkä tyyppinen merkintä halutaan (kuinka nopeasti sädettä voi siirtää ja millä valon teholla/voimakkuudella).
Ohjearvona voisi olla 12 merkkiä, 5 mm korkeat merkinnät kestää noin 10 sekuntia.
Normaalisti 20 W laserilla pääsee pitkälle, mutta tässäkin voi aikaa lyhentää valitsemalla suurempitehoisemman laserin, esim. 30–100 W.
 
Teemme mielellämme teille veloituksetta yksityiskohtienne mukaisen merkintämallin tekniikan ja mahdollisuuksien esittelemiseksi.